top of page

Ating Panalangin sa Panahon ng COVID-19

Humaharap ngayon ang ating bansa at ang mundo sa banta ng novel coronavirus (COVID-19), na nagdala sa mamamayang Pilipino sa panganib....

bottom of page