top of page

Ang Atong Pag-ampo sa Panahon sa COVID-19

Gina-atubang sa atong nasud ug kalibutan karon ang kalisod nga gidala sa novel coronavirus (COVID-19) nga naghinungdan sa delikado na...

bottom of page